logo

Повече можете да разгледате в Instagram профила на Хидроактивни Хидроизолации: 

AMPHIBIA 3000 GRIP е хидроизолационна мембрана на база EPDM, която се полага ПРЕДИ ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОНА. Реагира при контакт с водата, САМОВЪЗСТАНОВЯВА ВОДОПЛЪТНОСТТА СИ, САМОУПЛЪТНЯВА ВРЪЗКИТЕ И СЕ СВЪРЗВА АДХЕЗИВНО с бетона.

    

 

Amphibia 3000 GRIP

 

Amphibia 3000 GRIP е хидроизолационна мембрана на база EPDM, която се полага преди изливане на бетона. Реагира при контакт с водата, самовъзстановява водоплътността си, самоуплътнява връзките и се свързва адхезивно с бетона. Представлява коекструдирано, многослойно, полимерно покритие с обособени функции, осигуряващи абсолютна водонепропускливост на подземните конструкции.СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предназначение

 

• Хидроизолиране и защита на армирани бетонни конструкции фундаментни плочи и стени, такива в схема с шлицови стени, пилоти, анкерирани микропилоти и традиционно кофрирани.
• Хидроизолиране на инфраструктурни обекти подлези, тунели, индустриални складове, подземни паркинги и др.
• Хидроизолиране на плувни басейни и резервоари уелнес центрове, спортни съоръжения, водни резервоари, пречиствателни станции на отпадни води.

Свойства

 

Amphibia 3000 GRIP се състои от 3 слоя - всеки с различна степен на увеличаване на обема, със следните характеристики:

• Tight Barrier - водоплътен слой;
• Core - самозапечатващ и самовъзстановяващ се супернабъбващ (разширяващ се) предпазен слой, включително и в случай на пробиване;
• Active Barrier - реагиращ при необходимост слой с контролирано разширение (набъбване), който препятства миграция на водата по прoтежение на контакта с конструкцията и уплътнява връзките при застъпване на отделните платна;
• Освен това, върху вътрешната повърхност в контакта с бетона, има специален слой нетъкан текстил, който осигурява механичната адхезия между мембраната и бетона на конструкцията.
 

Amphibia 3000 GRIP се състои от 3 слоя, водоплътен слой, самозалепващ и самовъзстановяващ слой, отлична адхезия към бетона

 

 • Лесно закрепване, без течове

  Лесно закрепване, без течове

 • Самоуплътняващо презастъпване

  Самоуплътняващо презастъпване

 • Самовъзстановяване

  Самовъзстановяване

 • Самозахващане към бетона

  Самозахващане към бетона

Предимства

 

Инсталиране без загряване и възможност за визуален контрол на качеството на монтажа
Самоуплътняващи се връзки в припокриването на отделните платна
Абсолютна водонепропускливост, без миграция на водата по протежение на конструкцията
• Незабавна механична защита, самовъзстановяване при случайно причинени дупки в мембраната
• Висока степен на устойчивост на хидростатично налягане
• Висока степен на гъвкавост и възможност да премостване на пукнатини
• Пълно залепване към стоманобетонната конструкция
• Удобно преминаване на свързващи елементи през мембраната със самоуплътняване на отвора
Устойчивост на агресивни природни агенти в почвата
• Може да се използва в условия на солена вода
Водонепропускливост на системата и в случай на променливо ниво на подземните води
Лесно и бързо полагане
• Възможност за пълно комбиниране с други хидроизолационни системи на Volteco
• Осигурява защита от газ радон, пароизолация
Защита от корени

Полагане

 

   

  

Опаковка

 

Параметри AMPHIBIA 3000 GRIP H. 1.80 AMPHIBIA 3000 GRIP H. 0.90
Дебелина 1,6 mm +/- 0,2 mm 1,6 mm +/- 0,2 mm
Размери на ролката 1,80 X 20 m 0,9 X 10 m
Еквивалентна площ 36 m² 9 m²
Тегло на ролката 59 kg 15 kg
Толеранс +/- 5% +/- 5%
Маса 1,6 kg/m² +/- 0,2 kg/m² 1,6 kg/m² +/- 0,2 kg/m²


Произведен в Италия.